Εταιρεία

Η εταιρία ΚΥΚΛΟΣ ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1994 ενώ οι φορείς της εταιρίας δραστηριοποιούνται στο χώρο των διεκπεραιώσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αποτελεί την μακροβιότερη και πλέον εξειδικευμένη εταιρία στο χώρο. Από το 2008 με την αλλαγή επωνυμίας σε ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ , ξεκίνησε μια νέα εποχή για την εταιρία , η οποία είναι και η μόνη ΑΕ στο χώρο των διεκπεραιώσεων.

Με προσωπικό πλέον των 30 ατόμων και με την πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία , είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη και να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον τομέα της διαχείρισης υποθέσεων οχημάτων.

Η ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων καθώς και εταιρίες χρηματοδότησης και Leasing.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε
Α.Φ.Μ. : 999608280
Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 122001399000