Ταξινομήσεις

Η ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ με περίπου 25.000 ετήσιες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ και ΦΙΧ αυτοκινήτων κατέχει ηγετική θέση στην αγορά.

Σε συνεργασία με πάνω από 100 εισαγωγικές εταιρίες και επίσημους διανομείς αυτοκινήτων και δικύκλων διεκπεραιώνει καθημερινά και αξιόπιστα μέσα από ξεκάθαρες διαδικασίες το μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων.

Με καθημερινή παρουσία σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών του νομού Αττικής εξασφαλίζουμε την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ταξινόμηση της κάθε υπόθεσης.