Μεταβιβασεις

Σημαντική δραστηριότητα της ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ αποτελούν και οι μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Με απλές και ξεκάθαρες διαδικασίες αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση και την αυθημερόν διεκπεραίωση αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Οι ετήσιες μεταβιβάσεις που διεκπεραιώνουμε ξεπερνούν τις 20.000

Επίσης η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα της αυτοκίνησης. ‘Έτσι, πέρα από τις Ταξινομήσεις και Μεταβιβάσεις, παρέχουμε και μία σειρά υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Ανταλλακτικές πινακίδες (σε περίπτωση κλοπής , απώλειας ή καταστροφής)

• Μεταβολές στοιχείων αδείας ( κινητήρας, χρώμα κλπ.)

• Μεταβολή στοιχείων ιδιοκτησίας ( άρση παρακράτησης κυριότητας)

• Διπλώματα

• Αντίγραφα αδειών

• Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία διεκπεραίωσης υποθέσεων αυτοκινήτων

© Copyright - ΚΥΚΛΟΣ Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Οχημάτων Α.Ε. - Designed by Onesys