Υπηρεσίες

Μεταβιβάσεις κυριότητας οχημάτων

Η υπηρεσία μας

Αναλαμβάνουμε για εσάς την διαχείριση και τον έλεγχο διαθεσιμότητας και πληρότητας των εγγράφων &
δικαιολογητικών, καθώς και την επίβλεψη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την μεταβίβαση κυριότητας,
την διεκπεραίωση, παραλαβή και παράδοση νέων αδειών κυκλοφορίας στον πελάτη, ολοκληρώνοντας την αγορά
και πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων, σε μία μόνο ημέρα.

Τι κάνουμε

 • Ελέγχουμε την πληρότητα των εγγράφων για κάθε υπόθεση
 • Καταχωρούμε τα στοιχεία του νέου αγοραστή
 • Πληρώνουμε τα προβλεπόμενα παράβολα έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας
 • Ολοκληρώνουμε την διαδικασία διεκπεραίωσης, παραλαβής των νέων αδειών από τις κατά τόπους
 • Διευθύνσεις του Υπουργείου και παραδίδουμε εντός 24 ωρών στον πελάτη.

Για ποιους το κάνουμε

Η υπηρεσία αυτή αφορά σε οχήματα ΕΙΧ -ΦΙΧ, για εμπόρους μεταχειρισμένων οχημάτων, αντιπροσωπείες που
εμπορεύονται μεταχειρισμένα οχήματα και εταιρείες μακροπρόθεσμης μίσθωσης οχημάτων (Leasing)

Περιγραφή της διαδικασίας

 1. Παραλαβή απαιτούμενων εγγράφων από πελάτη (εργάσιμες μέρες από 09.00 έως 18.00)
  1. Εξουσιοδότηση στην ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ από τον τελικό αγοραστή για παραλαβή άδειας και πινακίδας
   κυκλοφορίας του οχήματός του
  2. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας οχήματος προς μεταβίβαση
  3. Τιμολόγιο πώλησης οχήματος
  4. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
  5. Φωτοαντίγραφο ΚΤΕΟ
 2. Διαδικασία ελέγχου διαθεσιμότητας -πληρότητας εγγράφων
 3. Διαδικασία καταχώρησης στοιχείων αγοραστή για έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας
 4. Διαδικασία Πληρωμής παραβόλου έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας
 5. Τελικός έλεγχος και κλείσιμο φακέλου
 6. Επιμερισμός υποθέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Υπουργείου
 7. Τελική Διαδικασία διεκπεραίωσης
  1. Διεκπεραίωση υπόθεσης στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Υπουργείου
  2. Παραλαβή νέων αδειών κυκλοφορίας από το Υπουργείο
  3. Έλεγχος παραδοτέων αδειών ανά υπόθεση
  4. Παράδοση στον πελάτη εντός 24 ωρών
 8.  Υποστήριξη / ενημέρωση 24/7 πορείας αιτήματος

Κατηγορίες υποθέσεων που αναλαμβάνουμε

 • Ανάριθμη μεταβίβαση ΕΙΧ από Εταιρεία
 • Ανάριθμη μεταβίβαση ΦΙΧ από Εταιρεία
 • Μεταβίβαση C2P (από Εταιρεία σε Ιδιώτη)
 • Μεταβίβαση C2C (από Εταιρεία σε Εταιρεία)
 • Μεταβίβαση P2C (από Ιδιώτη σε Εταιρεία)
 • Μεταβίβαση Σε Κληρονομους