Πολιτική Απορρήτου

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές της Κύκλος Α.Ε., Θειατύρων 3, Νέα Σμύρνη 17121, Ελλάδα, email: info@cycleauto.gr, τηλέφωνο: 2109350777 σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας cycleauto.gr (εφεξής “Υπηρεσία”).

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε σε αυτό, μην προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική δημοσιεύεται στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:
Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

  • Όνομα
  • Email

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας:
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Μάρκετινγκ/ Προώθηση
  • Υποστήριξη

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και, στη συνέχεια, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχουμε συγκατάθεση, εκτός εάν απαιτείται να πράξουμε διαφορετικά από το νόμο.

Διατήρηση των πληροφοριών σας:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για 90 ημέρες έως 2 χρόνια αφού οι λογαριασμοί χρηστών παραμείνουν αδρανείς ή για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους, όπως η επιβολή νόμιμων δικαιωμάτων, η πρόληψη απάτης κ.λπ. Οι υπολειπόμενες ανώνυμες πληροφορίες και οι συγκεντρωτικές πληροφορίες, καμία από τις οποίες δεν σας ταυτοποιεί (άμεσα ή έμμεσα), ενδέχεται να αποθηκεύονται επ’ αόριστον.

Τα δικαιώματά σας:

Ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην ενεργή επεξεργασία των δεδομένων σας, να μας ζητήσετε να μοιραστούμε (μεταφέρουμε) τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλη οντότητα, να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας δώσατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο info@cycleauto.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ ή τη δημιουργία προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντας μας στο info@cycleauto.gr. Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν οι
πληροφορίες σας.

Cookies:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Ασφάλεια:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών μεταδίδετε σε εμάς και το κάνετε με δική σας ευθύνη.
Σύνδεσμοι τρίτων και χρήση των πληροφοριών σας:
Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αντιμετωπίζει την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου στην Υπηρεσία. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

Παράπονα / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες σε εμάς, μπορείτε να στείλετε email στον Υπεύθυνο Παραπόνων στη διεύθυνση Κύκλος Α.Ε., Θειατηρών 3, email:
info@cycleauto.gr.
Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με το CookieYes.

Τελευταία ενημέρωση στις 22 Απρ 2024 | Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 22-Απρ-2024