Υπηρεσίες

Ψηφιακή επικύρωση εγγράφων

H υπηρεσία μας

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας όλη προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου και ψηφιακής επικύρωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταξινόμηση των οχημάτων σας.

Τι κάνουμε

 • Παραλαμβάνουμε από τον πελάτη και ελέγχουμε τα προς επικύρωση έγγραφα των οχημάτων του
 • Προχωράμε στην ψηφιακή καταχώρηση των παραπάνω εγγράφων των οχημάτων στην πλατφόρμα gov.gr
 • Εκδίδουμε τον Κωδικό Επαλήθευσης Πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος COC

Για ποιους το κάνουμε

Πρόκειται για νέα υπηρεσία, βάσει αναγκών που προέκυψαν μετά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών ταξινόμησης από το Υπουργείο και προσφέρεται κυρίως για τις ανάγκες εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Περιγραφή της διαδικασίας

 1. Παραλαβή απαιτούμενων εγγράφων από πελάτη (εργάσιμες μέρες από 09.00 έως 18.00)
  1. Τιμολόγιο πώλησης από Dealer ή Εισαγωγική εταιρεία προς αγοραστή (Εταρεία ή φυσικό πρόσωπο) – Αφορά σε ανάριθμες μεταβιβάσεις οχημάτων
 2. Διαδικασία Ψηφιακής καταχώρησης – επαλήθευσης εγγράφων και στοιχείων οχήματος μέσω gov.gr
  1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος – COC
  2. Έγκριση τύπου οχήματος
  3. Χρώμα οχήματος
 3. Έκδοση κωδικού επαλήθευσης COC
 4. Yποστήριξη 24/7 για οποιαδήποτε πληροφόρηση για ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr