Υπηρεσίες

Back office διαχείριση για επιχειρήσεις

Η Υπηρεσία μας

Αν δεν διαθέτετε το δικό σας τμήμα Back Office ή αν ήδη έχετε, αλλά θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και εξοικονόμηση διαχειριστικών πόρων, σας προσφέρουμε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών διεκπεραίωσης υποθέσεων αυτοκίνησης, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ως εξωτερικός συνεργάτης σας και ολόκληρο ή μέρος της εσωτερικής σας Βack Office διαχείρισης, σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και προδιαγραφές, με κατ’ ελάχιστον ετήσια συμφωνία, σε προνομιακές τιμές ανά υπόθεση διεκπεραίωσης.

Τι κάνουμε

 • Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και την διαχειριστική υποστήριξη όλων των υπό διεκπεραίωση
  υποθέσεων, καθώς και την συνεχή ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις δικές σας
  προδιαγραφές.
 • Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης για όλες τις επιμέρους κατηγορίες υποθέσεων που μας
  αναθέτετε (Ταξινομήσεις, μεταβιβάσεις, Ειδικές υποθέσεις κλπ), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
  μας, όπως αυτές περιγράφονται για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά

Για ποιούς το κάνουμε

Η υπηρεσία αυτή αφορά σε κατ’ ελάχιστον ετήσιες συμφωνίες κυρίως με εταιρείες μίσθωσης οχημάτων και με
μεγάλες εταιρείες διανομής και διάθεσης οχημάτων, με κατ’ ελάχιστον ετήσια συμφωνία.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο υπηρεσιών back office

To πλήρες πακέτο προσφερόμενων υπηρεσιών Back Office διαχείρισης περιλαμβάνει:

 1. Διεκπεραίωση όλων των τύπων υποθέσεων αυτοκίνησης ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες σας, και συγκεκριμένα:
  1. Ταξινομήσεις νέων οχημάτων
  2. Μεταβιβάσεις κυριότητας μεταχειρισμένων
  3. Ψηφιακές επικυρώσεις εγγράφων
  4. Διαχείριση ειδικών υποθέσεων
 2. Παροχή πρόσθετων υποστηρικτικών υπηρεσιών Back Office διαχείρισης, το εύρος των οποίων ποικίλει
  ανάλογα την συμφωνία, όπως:

  1. Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων εγγράφων και δικαιολογητικών ανά υπόθεση, για έλεγχο και παρακολούθηση
   υποθέσεων εν αναμονή και υποθέσεων προς διεκπεραίωση.
  2. Δυνατότητα επεξεργασίας και εξαγωγής στατιστικών δεδομένων ανά υπόθεση και ανά εταιρεία
  3. Την τήρηση των προβλεπόμενων από εσάς διαδικασιών και προδιαγραφών
  4. Την καθημερινή ενημέρωσή σας για την εξέλιξη και πορεία των υποθέσεων, των προϋπολογισμό δαπανών για τέλη
   και παράβολα ταξινομήσεων, μεταβιβάσεων και άλλων ειδικών υποθέσεων
  5. Πλήρη ενημέρωση για προυπολογισμό δαπανών για τέλη και παράβολα ταξινομήσεων, μεταβιβάσεων και άλλων
   ειδικών υποθέσεων ανά εντολή ανάθεσης και συνολικά.
 3. Ειδική ομάδα αποκλειστικά για τον χειρισμό των δικών σας υποθέσεων
 4. Yποστήριξη 24/7