Υπηρεσίες

Ταξινομήσεις νέων οχημάτων

Η υπηρεσία μας

Αναλαμβάνουμε για εσάς την διαχείριση, τον έλεγχο και την ψηφιακή επαλήθευση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών ταξινόμησης μέσω gov.gr. Τρέχουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταξινόμηση νέων οχημάτων ΕΙΧ-ΦΙΧ, από την έκδοση ψηφιακού αιτήματος και τη διεκπεραίωσή τους στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών, έως την παράδοση αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας στο χώρο σας την επομένη ημέρα.

Τι κάνουμε

 • Επικυρώνουμε έγγραφα και εκδίδουμε την ψηφιακή αίτηση ταξινόμησης μέσω gov.gr
 • Τακτοποιούμε τις πληρωμές τελών κυκλοφορίας και παράβολων έκδοσης άδειών
 • Ολοκληρώνουμε την διαδικασία παραλαβής αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας από τις κατά τόπους Διευθύνσεις του Υπουργείου έως την τελική παράδοση στον πελάτη εντός 24 ωρών.
 • Παρέχουμε 7/24 υποστήριξη – ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος

Για ποιους το κάνουμε

Η υπηρεσία αυτή αφορά σε νέα ή/και εισαγόμενα οχήματα ΕΙΧ & ΦΙΧ, από εισαγωγικές εταιρείες, αντιπροσωπείες (Dealers) και εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης (Leasing)

Περιγραφή της διαδικασίας

 1. Παραλαβή εγγράφων από πελάτη (εργάσιμες μέρες από 09.00 έως 18.00)
  1. Εξουσιοδότηση στην ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ από τον τελικό αγοραστή για παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων του
 2. Ψηφιακή οριστικοποίηση της αίτησης ταξινόμησης προς όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας μέσω gov.gr
 3. Συμπλήρωση απαραίτητων συμπληρωματικών εγγράφων
  1. Δήλωση εισαγωγέα (για περιπτώσεις ταξινομήσεων ΦΙΧ)
  2. Βιβλιάριο μεταβολών οχήματος (για οχήματα >3,5 tn και ΤΑΧΙ)
 4. Εξόφληση Πληρωμών παραβόλων έκδοσης άδειας και τελών κυκλοφορίας
 5. Τελικός έλεγχος και κλείσιμο φακέλου
 6. Επιμερισμός υποθέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Υπουργείου
 7. Τελική Διαδικασία διεκπεραίωσης
  1. Παραλαβή πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας από το Υπουργείο
  2. Έλεγχος και αντιστοίχιση παραδοτέων αδειών & πινακίδων ανα υπόθεση
  3. Παράδοση στον πελάτη εντός 24 ωρών

Κατηγορίες υποθέσεων που αναλαμβάνουμε

 • Ταξινομήσεις νέων ΕΙΧ & ΦΙΧ από εταιρείες
 • Ταξινομήσεις εισαγομένων ΕΙΧ & ΦΙΧ από εταιρείες
 • Ταξινομησεις ΦΙΧ > 3,5 Tn