Οι υπηρεσίες μας

Σας προσφέρουμε χρόνο, ευελιξία και συνέπεια για να κάνετε εσείς απερίσπαστοι αυτό που ξέρετε καλύτερα

Ψηφιακή επικύρωση εγγράφων

Αναλαμβάνουμε για εσάς τον έλεγχο και όλη την διαδικασία ψηφιακής επικύρωσης μέσω gov.gr όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταξινόμηση των οχημάτων σας.
Διαβάστε περισσότερα Only for

Ταξινομήσεις νέων οχημάτων

Διαχειριζόμαστε όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά για την ταξινόμηση νέων οχημάτων, καθώς και την διεκπεραίωσής τους από το Υπουργείο, έως την τελική παράδοση σε εσάς την επομένη.
Διαβάστε περισσότερα Only for

Μεταβιβάσεις κυριότητας οχημάτων

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση των εγγράφων και όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την μεταβίβαση κυριότητας και την ολοκλήρωση αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων, σε μία μόνο ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα Only for

Διαχείριση ειδικών υποθέσεων

Ανάλογα με τις ανάγκες σας και τις απαιτήσεις των πελατών σας, αναλαμβάνουμε για εσάς τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε υπόθεσης, που μπορεί να καλύπτει όλο το φάσμα της αυτοκίνησης.
Διαβάστε περισσότερα Only for

Back office διαχείριση για επιχειρήσεις

Αν δεν διαθέτετε Back Office ή αν έχετε, αλλά θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία, και εξοικονόμηση πόρων, σας προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες Outsourcing Back Office, σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές.
Διαβάστε περισσότερα Only for

On-demand & Customized Services

Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας, διαθέτοντας την εμπειρία, και την απαραίτητη δικτύωση στην αγορά, μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας οποιαδήποτε νέα εξατομικευμένη υπηρεσία αποκλειστικά για εσάς.
Διαβάστε περισσότερα Only for