Ταξινομησεις

Η ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ με περίπου 30.000 ετήσιες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ και ΦΙΧ αυτοκινήτων κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Σε συνεργασία με πάνω από 100 εταιρείες (εισαγωγικές ,επίσημους διανομείς αυτοκινήτων και δίκυκλων, εταιρείες Leasing κλπ.) διεκπεραιώνει καθημερινά και αξιόπιστα μέσα από ξεκάθαρες διαδικασίες το μεγαλύτερο αριθμό ταξινομήσεων. Με καθημερινή παρουσία σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών του νομού Αττικής εξασφαλίζουμε την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ταξινόμηση της κάθε υπόθεσης.

© Copyright - ΚΥΚΛΟΣ Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Οχημάτων Α.Ε. - Designed by Onesys